बूचर आयलंडवरील आग अखेर आटोक्यात

October 8, 2017 sareeaxd_efm 0

बूचर आयलंड या बेटावरील बीपीसीएलच्या तेलच्या टाकीला लागलेली आग मोठ्या शर्थीच्या प्रयत्नानंतर आटोक्यात आली आहे. ही आग आटोक्यात आणण्यासाठी तीन दिवस लागले. यासाठी रात्रं-दिवस प्रयत्न […]